Vill du söka stipendium?

Här kan du läsa mer om hur det går till

 

 

Våra villkor för att söka stipendium för yrkesutbildning

Är du ensamstående kvinna mellan 20-40 år och som har eget försörjningsansvar för barn och vill gå en yrkesutbildning kan du söka ett stipendium hos Eva Nordbergs stiftelse.

Om du inte är svensk medborgare, måste svenskt uppehållstillstånd föreligga.

Utdelade medel ska främja ditt oberoende och din egna försörjning.

Sista ansökningsdag för höstterminen är 15/5.

Sista ansökningsdag för vårterminen är 15/11.
Tre kvinnor

Vad är en yrkesutbildning?

Yrkesutbildning är en utbildning som skall leda till ett som regel praktiskt orienterat yrke.

yrkesutbildningar

Vill du ansöka om studiebidrag till en yrkesutbildning?

Ladda ner ansökningsblanketten och fyll i den. Ansökan kan skickas per post eller per e-post. Vart du ska skicka ansökan står på blanketten eller så hittar du det under kontakt här på hemsidan.

Välkommen med din ansökan!

LADDA NER ANSÖKNINGSBLANKETT

Integritetspolicy, så här behandlar vi dina uppgifter

Från den 25 Maj 2018 började EU:s nya regler (GDPR) att gälla för bland annat insamlande av personuppgifter.

Här följer en sammanfattning av hur dina uppgifter används av Eva Nordbergs Stiftelse för yrkesutbildning av kvinnor:

Vi använder uppgifterna, som vi fått i din ansökan (namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) uteslutande för att kunna behandla din ansökan och meddela Stiftelsens beslut.

Vi lämnar således inte ut några uppgifter om dig till tredje part och uppgifterna raderas när de inte längre är aktuella för stiftelsen.

Har du frågor får du naturligtvis kontakta oss!