Stipendier och bidrag för kvinnors möjlighet till utbildning

 

 

Är du ensamstående kvinna mellan 20-40 år och längtar efter ett yrke?

Är du ensamstående kvinna mellan 20-40 år och som har eget försörjningsansvar för barn och vill gå en yrkesutbildning kan du söka ett stipendium hos Eva Nordbergs stiftelse.

Är ni en organisation som verkar för kvinnors möjligheter till utbildning?

Vi välkomnar mindre eller medelstora idéburna organisationer, som verkar för kvinnors möjligheter till utbildning, att söka bidrag från Eva Nordbergs stiftelse.

Avslag på sökt stipendum eller bidrag motiveras ej.

collage yrkesutbildning<br />

Eva Nordberg, eldsjälen bakom stiftelsen

Eva Nordberg föddes 1932 och växte upp i Härnösand. I unga år, efter avslutad textilutbildning, sökte Eva sig utomlands. Hon kom till Paris och arbetade på en Haute Couture-ateljé. Slitsamt men lärorikt. Franska språket och sömnad kombinerades. Efter några lärorika år i Frankrike, ställde Eva kosan till Västafrika och arbete inom FN. I Sierra Leone tog hon sig an att genomföra en praktisk utbildning för kvinnor att starta egna företag och lägga grunden till ett lönsamt yrkesliv. Arbete för olika organisationer i Tunisien, Libanon, Cypern, Indien, Filippinerna, Etiopien, Nordkorea och Bangladesh gav Eva fantastiska upplevelser och erfarenheter.

För Eva har även det sociala engagemanget varit viktigt under hela yrkeslivet. Detta har givit henne en utmärkt inblick i det vardagliga livet för kvinnor i olika länder. Engagemanget i yrkesutbildning, kvinnors rättigheter och kvinnors möjligheter till egen försörjning har varit ledstjärnan bakom Evas beslut att grunda Eva Nordbergs stiftelse för yrkesutbildning av kvinnor.

Något för dig eller er organisation?

Postadress

Eva Nordbergs stiftelse
Johan Tillanders väg 37
168 52 Bromma

E-postadress

info@evanordbergsstiftelse.se