Vill du söka bidrag?

Här kan du läsa mer om hur det går till

 

 

Är ni en organisation som verkar för kvinnors möjligheter till utbildning, då kan ni söka bidrag från Eva Nordbergs stiftelse

Vi välkomnar mindre eller medelstora idéburna organisationer, som verkar för kvinnors möjligheter till utbildning, att söka bidrag från Eva Nordbergs stiftelse.

Ansökan ska gälla antingen ett särskilt projekt eller för bidrag till delar av en organisations löpande verksamhet.

Vill du söka bidrag till er organisation?

Ladda ner ansökningsblanketten och fyll i den. Ansökan kan skickas per post eller per e-post. Vart du ska skicka ansökan står på blanketten eller så hittar du det under kontakt här på hemsidan.

Välkommen med din ansökan!

LADDA NER ANSÖKNINGSBLANKETT

Integritetspolicy, så här behandlar vi dina uppgifter

Från den 25 Maj 2018 började EU:s nya regler (GDPR) att gälla för bland annat insamlande av personuppgifter.

Här följer en sammanfattning av hur dina uppgifter används av Eva Nordbergs Stiftelse för yrkesutbildning av kvinnor:

Vi använder uppgifterna, som vi fått i din ansökan (namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer) uteslutande för att kunna behandla din ansökan och meddela Stiftelsens beslut.

Vi lämnar således inte ut några uppgifter om dig till tredje part och uppgifterna raderas när de inte längre är aktuella för stiftelsen.

Har du frågor får du naturligtvis kontakta oss!