En stiftelse för kvinnors yrkesutbildning

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VÅR STIFTELSE

 

 

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer ägna sig åt:

Att utdela stipendier för yrkesutbildning av ensamstående kvinnor i Sverige, som är mellan 20 och 40 år gamla och som har eget försörjningsansvar för barn. Om sökanden inte är svensk medborgare, måste svenskt uppehållstillstånd föreligga. Utdelade medel ska främja att mottagaren kan skaffa sig en oberoende och egen försörjning.

Att utge bidrag till mindre eller medelstora idéburna organisationer, som verkar för kvinnors rättigheter med huvudsaklig inriktning som den under ovan punkt angivna.

Ovanstående stipendier eller bidrag ska beslutas och utbetalas efter ansökan, eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan, med den fördelning mellan ändamålen som befinns lämpliga.

Stiftelsen ska verka oberoende av politisk och religiös tillhörighet.

Våra stadgar

Du kan läsa våra stadgar genom att ladda ner dokumentet.

LADDA NER VÅRA STADGAR

Eva Nordbergs stiftelse kan hjälpa dig till en yrkesutbildning

Längtar du efter ett yrke?

Är du ensamstående kvinna mellan 20-40 år och som har eget försörjningsansvar för barn och vill gå en yrkesutbildning kan du söka ett stipendium hos Eva Nordbergs stiftelse.

 

Söka stipendium

Till stipendieansökan